Garantija:

Atbilstoši  Patērētāju tiesību aizsardzības likumam :

 • Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.
 • Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces  neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes  dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.
 • Iegādājoties preci, kā garantijas karte darbojas apmaksāts rēķins vai bankas maksājuma uzdevums, kurā fiksēts pirkšanas laiks un summa.

Garantijas nosacījumi:

 1. Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas, nepareizas preces ekspluatācijas rezultātā; .
 2. Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem - salauzta, nozaudēta furnitūra, izrotājumi, ja salauzti rāvējslēdzēji un slēdzītis un citi apavu aksesuāri;
 3. Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja to lietošanas noteikumos nebija norādīts “ūdensizturīgs”;
 4. Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu maksājuma uzdevumu, garantijas saistības tiek anulētas;
 5. Garantijas neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē;
 6. Garantija neattiecas uz remontā bijušiem apaviem vai veiktam remontam mājas apstākļos;
 7. Garantija neattiecas gadījumā, ja bojājumi radušies nepareizas apavu izvēles rezultātā;
 8. Garantija neattiecas, ja radušies citas krāsas un toņa traipi;
 9. Garantija neattiecas gadījumā, ja apavi iekrāsojuši zeķes vai zeķu izstrādājumus - apavu iekšējās virsmas retos gadījumos var tikt krāsotas ar dabīgām krāsvielām, kas var iekrāsot kājas un zeķes;
 10. Garantija neattiecas apavu fiziskā nolietojuma gadījumā;
 11. Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.