• Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MKnoteikumi).

DISTANCES LĪGUMS

 • SIA TuPele Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:
 • Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. Piegādes nosacījumi šeit.

Samaksas kārtība

 • Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus (caur internetbanku, ar maksājumu kartēm) vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 
 • Pēc pasūtījuma veikšanas Pircējam tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts. 
 • Pārdevējs nodrošina preču piegādi 5 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci.
 • Noformējot pirkumu, jūs apliecināt, ka saprotat un piekrītat ar piegādes un samaksas noteikumiem.

Pasūtījuma atcelšanas noteikumi

Klientam ir likumīgas tiesības anulēt pasūtījumu. Jūs kā klients varat atsaukt savas līgumsaistības 5 (piecu) dienu laikā – iesniedzot attiecīgu paziņojumu no kura nepārprotami izriet Jūsu lēmums anulēt līgumu. Termiņš sākas no brīža, kad tiek saņemts šo norādījumu teksts, bet ne pirms prece nosūtīta klientam vai klienta norādītajai trešajai personai.
Par pasūtījuma anulēšanu jāpaziņo: +371 27179587 vai rakstot [email protected]

Atteikuma tiesības

 • Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Preču atgriešanas noteikumi un naudas atmaksas kārtība ar Atteikuma vēstules forma ir šeit
 •  Preču atgriešana un/vai maiņa ir BEZMAKSAS!

Datu apstrāde un Privātuma politika

 • Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
 • Vairāk informācijas par to,  kā tiek aizsargāti jūsu personas dati, kādas ir jūsu tiesības, lai atgūtu kontroli pār jūsu datiem, un ko darīt, ja radušās problēmas, skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

Strīdu risināšanas noteikumi

Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības.
Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties:
 1. Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās  alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/str-du-risin-ana), vai
 2.  strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

SIA TuPele
Reģ. nr.: 40203352936
Atpūtas iela 1-7, Rīga, LV-1002, Latvija
AS Citadele Banka: LV74PARX0027294310002
AS Swedbank : LV91HABA0551051591127